مسقطی انجیر

ترکیبات: انجیر تازه ، شیره انجیر، گردو ، پودر نارگیل، درصد جزئی نشاسته و قند میوه (فروکتوز)
بسته های نیم کیلویی

179,000 تومان