شوکوبار

ترکیبات پایه:
جوانه یونجه ،جوانه شبدر جوانه جو ، گیاهک گندم ،پودرهسته خرما، عسل
ارد کامل سنجد ،بادام زمینی،روغن ارده ، خرما ،جوانه گندم
هر بسته ۱۰۰ گرم
طبیعی با بافت بیسکوییتی شکلاتی