درباره ما

ما تولید کننده و فروشنده
خوراکی های سالم و بدون شکر و وگان هستیم.
و تمام تلاش ما این هست که تا جای امکان خوراکی هارا از نوع سالم‌تر و با مواد اولیه باکیفیت شبیه سازی کنیم.ما از سال ۱۳۹۹ به قوت جدی فعالیت خودش را شروع کردیم و در تلاشیم بر روی انواع بیداری ها و محدودیت های غذاییشون و نیاز هاشون مطالعه کنیم و بعد اون تولید داشته باشیم.و این نقطه مثبت و افتخاره ماست که بدون مطالعه تولید نمی کنیم‌.

درباره ما

ما تولید کننده و فروشنده
خوراکی های سالم و بدون شکر و وگان هستیم.
و تمام تلاش ما این هست که تا جای امکان خوراکی هارا از نوع سالم‌تر و با مواد اولیه باکیفیت شبیه سازی کنیم.ما از سال ۱۳۹۹ به قوت جدی فعالیت خودش را شروع کردیم و در تلاشیم بر روی انواع بیداری ها و محدودیت های غذاییشون و نیاز هاشون مطالعه کنیم و بعد اون تولید داشته باشیم.و این نقطه مثبت و افتخاره ماست که بدون مطالعه تولید نمی کنیم‌.